Waardebepaling / taxatie

Het is mogelijk om geheel vrijblijvend uw postzegelverzameling door deskundige bestuursleden van de vereniging te laten beoordelen. U krijgt daarbij op hoofdlijnen advies over de mogelijke verzamel- of verkoopmogenlijkheden en een globale indicatie van de waarde. De beoordeling kan plaatsvinden, voorafgaand aan de veiling op de verenigingsavond of tijdens de ruilbeurs, in het Parochiehuis op de Gerberastraat.
Aan het op deze wijze beoordelen van uw verzameling zijn overigens geen kosten verbonden.

Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, of indien de postzegelverzameling voor u te groot is om te vervoeren kan een afspraak gemaakt worden om de verzameling bij u thuis (in Aalsmeer) te komen bekijken. Twee bestuursleden zullen u dan tijdens het taxeren een gericht en meer gedetailleeerd advies geven over de mogelijke waarde en verkoopmogelijkheden van uw verzameling. Voor een dergelijke taxatie bij u thuis wordt 20,-- in rekening gebracht. Via deze website kunt u zich voor een beoordeling of taxatie aanmelden. Na aanmelding zal een bestuurslid zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

 

  
  Voor meer informatie: