GESCHIEDENIS

Elke dag maken we de geschiedenis van Postzegelvereniging Aalsmeer langer.
Zeer binnenkort hopen we u over de geschiedenis van de eerste zevenenzestig
jaren hier te berichten.


Vanaf het prille bestaan heeft Postzegelvereniging Aalsmeer, voor 1994 als I.V.Philatelica afd. Aalsmeer en omstreken, flink aan de weg getimmerd als het gaat om tentoonstellen door leden en het organiseren van tentoonstellingen.


Momenten om met plezier op terug te zien:

 

  
 
Voor meer informatie: