CURSUSSEN

Postzegelvereniging Aalsmeer beschikt over 2 eigen docenten die de landelijke cursus "Begeleiding Bij Filatelie" en Begeleiding Bij Tentoonstellen" mogen geven. Regelmatig werden en worden deze cursussen gegeven.

De cursussen werden in Aalsmeer gehouden onder het motto;
NIETS MOET ~ ALLES MAG !!! Om zo te propageren dat verzamelaars verder zouden gaan kijken dan het voordruk album of de aangeschafte kleuren catalogi.

In beginsel waren deze cursussen niet opgezet om verzamelaars direct aan het tentoonstellen te krijgen maar om de twaalf filatelistische elementen onder de aandacht te brengen. Tijdens de cursus kregen de deelnemers de opdracht een verzameling te maken die een één tentoonstellings~kader zou beslaan.
Deze opdrachten werden door de cursisten echter zo serieus en goed uitgevoerd dat een toetsing door een jury op een tentoonstelling bijna niet uit kon blijven. De eerste jurering vond al plaats tijdens HobbyPost1995 in Aalsmeer.

Net als bij sport en spel moet alles wat beoordeeld en / of gemeten moet worden getoetst worden aan de hand van regels of reglementen. De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen, waarbij Postzegelvereniging Aalsmeer is aangesloten, heeft voor een groot aantal typen en manieren van tentoonstellen speciale reglementen opgesteld. Voor de verzamelaar die wil gaan tentoonstellen en deze ingezonden verzameling wil laten beoordelen door een jury is het handig en verstandig de reglementen eens op het gemak door te lezen.

Regels en richtlijnen voor tentoonstellings~verzamelingen;