BIBLIOTHEEK

Leden kunnen gratis via Postzegelvereniging Aalsmeer catalogi van bijna alle landen van de wereld lenen, zoals bijvoorbeeld de catalogi van Yvert en van de N.V.P.H. Daarnaast omvat de bibliotheek van Postzegelvereniging Aalsmeer ook allerlei literatuur / naslagwerken en hulpmiddelen.

 

 

  
 
Voor meer informatie: