Aanmelding als lid van Postzegelvereniging Aalsmeer* Voorletter(s) en Naam
* Straat en Huisnummer
* Postcode (bijv. 1234 xx):
* Plaats:
* Telefoon:
* E-mail

* Geboortedatum

* Deelname Rondzendverkeer ? kies voor ja of nee
* Aanvullende informatie* deze velden invullen a.u.b.

 

 
  Voor meer informatie: