Van Streek Post (5).

1813 ~ 1913 ~ 2013
200 honderd jaar onafhankelijkheid

Op 29 november a.s. is het honderd jaar geleden dat op 29 november 1913 de serie “jubileumzegels 100 jaar onafhankelijkheid” werd uitgegeven. In dat jaar werd stil gestaan bij het feit dat 100 jaar eerder, in 1813, na de terugtrekking van de Fransen uit Nederland, het veilig genoeg geacht werd om prins Willem VI, de zoon van de gevluchte stadhouder Willem V, naar Nederland uit te nodigen. Op 30 november 1813 kwam hij te Scheveningen aan land.


Willem de eerste ~ stempel 4 december 1913 & Wilhelmina ~ stempel ? december 1913

Direct na aankomst werd hij uitgeroepen tot soeverein vorst. Volgens het verdrag van Londen (14 juni 1814) werden de zuidelijke en noordelijke Nederlanden verenigd tot het Koninkrijk der Nederlanden en op 16 maart 1815 werd prins Willem als Koning Willem I op de troon geplaatst door het congres te Wenen.


Willem de eerste ~ stempel 10 maart 1914 & Willem de tweede ~ stempel 4 april 1914

Op 27 september 1815 werd Koning Willem I te Brussel ingehuldigd.
Allemaal data die we de komende maanden en jaren voorbij zullen zien komen en die, twee honderd  jaar na dato, uitgebreid herdacht en gevierd zullen worden.


Willem de tweede ~ stempel 16 december 1914 & Willem de derde ~ stempel 9 april 1915


Willem de eerste ~ stempel 27 december 1913

Velen zullen de serie “jubileumzegels 100 jaar onafhankelijkheid” uit 1913 goed kennen.  De serie bestaat uit een groot aantal verschillende waarden, van twaalf stuks, oplopend van 2,5 cent tot de 10 gulden. De hoogste waarde uit de serie, de 10 gulden, was net als deze waarde uit de "bontkraag" serie meer een prestige waarde dan dat hij en groot postaal nut had. Van de 101.189 stuks bleven dan ook 75.650 stuks onverkocht welke in april 1920 terug werden gezonden naar Haarlem en vanaf 17 augustus 1920, samen met de 10 gulden "bontkraag" verkocht werden voorzien van een opdruk van 2 gulden 50.


Wilhelmina ~ stempel 30 december 1913

Na de Tuberculose-zegels uit 1906 en de Michiel de Ruyter zegels was dit de derde serie van de Nederlandse P.T.T. waar niet direct alleen ons staatshoofd op stond. De serie “jubileumzegels 100 jaar onafhankelijkheid” is ook zeer het verzamelen waard.


Willem de tweede ~ stempel 22 maart 1916

Het ontwerp van K.P.C. de Bazel en de gravures voor de plaatdrukken  door J.J. Aarts zijn ware kunststukjes geworden. Schitterende kleuren heeft de zegelserie en door de mooie grote van het formaat van de zegels is de emissie zeer geliefd bij stempelverzamelaars.


Willem de eerste ~ stempel 17 februari 1920

Willem de tweede ~ stempel 9 januari 1937
De stempels komen er prachtig op uit en vaak ook geheel op het zegelbeeld. Ook de streekverzamelaars kunnen hun hart ophalen met deze serie, de zegels zijn goed verspreid geweest en hebben zo ook ons dorp Aalsmeer aangedaan. Zegels van de “jubileumserie 100 jaar onafhankelijkheid” tegen komen met de eigen plaatsnaam wordt wel vergroot door het feit dat de zegels een behoorlijk lange geldigheidsduur hadden, namelijk tot 31 december 1937.

Dit jaar is het op 30 november 2013 twee honderd jaar geleden dan het Koninkrijk der Nederlanden onafhankelijk werd. Een nieuwe uitgifte staat op stapel.
Een serie van twee ?!?
Of deze emissie ook zo monumentaal gaat worden, de tijd zal het leren.

Oktober 2013, Klaas F. Keessen
Uitgifte november 2013

Heel eervol, aandacht in ons lijfblad,
het maandblad "Filatelie" van januari 2014,
in rubriek "wij lazen voor u" blz. 26.

Zie ook op deze Site al andere eerder verschenen artikelen;

Verenigingsblad Postzegelvereniging Aalsmeer

 

  
  Voor meer informatie: