U.N.T.E.A.
vijftig jaar geleden!


Op 1 oktober 2012 was het vijftig jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden afscheid nam van de laatste kolonie in “de Oost”.
In 1948 was Nederlands Indië al onafhankelijk geworden. Op 1 oktober 1962 werd de soevereiniteit van Nederlands Nieuw Guinea overgedragen aan het
United Nations Temporary Executive Authority of UNTEA.
UNTEA
was het tijdelijke bestuur van de Verenigde Naties over Westelijk Nieuw-Guinea / West-Irian (Papoea) in de periode van 1 oktober 1962 tot 1 mei 1963.
UNTEA kwam tot stand na het Akkoord van New York op 15 augustus 1962, waarbij de VN de overdracht van het Nederlandse bestuur van Nederlands-Nieuw-Guinea naar het Indonesische bestuur moest regelen.
Als gevolg van een langdurig conflict tussen Nederland en Indonesië over de zeggenschap over Nederlands Nieuw Guinea besloot de VN tussen beide te komen.
Nederland had het gebied onafhankelijkheid in het vooruitzicht gesteld,
en had in 1961 verkiezingen georganiseerd voor een Nieuw-Guinea Raad,
een bestuur van plaatselijke vertegenwoordigers.
Ook was een eigen vlag, de Morgenster,
en een eigen volkslied, het Hay tanahku Papua ontworpen. President Soekarno meende echter dat het gebied een onderdeel was van de Republiek Indonesië en dreigde met oorlog. Mede dankzij de steun die Indonesië gaf aan de bestrijding van het communisme, steunde de Amerikaanse president John F. Kennedy de claims van Indonesië en werd het onafhankelijkheidsverlangen van Westelijk Nieuw-Guinea aan groter geachte belangen opgeofferd.
Met de overdracht van het bestuur aan de VN verloor Nederland zeggenschap over Nederlands-Nieuw-Guinea, en kon ook de toezegging van onafhankelijkheid niet meer worden nagekomen. Voorafgaand aan het aantreden van UNTEA verlieten 15.500 Nederlanders het gebied, waaronder de meeste bestuursambtenaren.Omdat met ingang van 1 oktober 1962 het bestuur door de Verenigde Naties was overgenomen en om de neutraliteit te accentueren gaf de United Nations Temporary Executive Authority (U.N.T.E.A.) eigen postzegels uit.
Daarvoor werden restanten van de postzegels van
Nederlands Nieuw-Guinea in Hollandia voorzien van de opdruk "UNTEA".


Dit waren 19 verschillende zegels uit 5 verschillende series (cijferzegel type Van Krimpen, Juliana en-face, Juliana en-profil, paradijsvogels en kroonduif).Begin 1963 verscheen een tweede druk, in opdracht van UNTEA vervaardigd door Joh. Enschedé te Haarlem. Nu is de opdruk "UNTEA" veel regelmatiger.
Deze opdruk werd in februari 1963 in circulatie gebracht.


De strijdkracht van de Verenigde Naties bestond tijdens de overgang onder andere uit militairen
vanuit Pakistan, deze militairen gebruikten eigen zegels met opdruk in die tijd.
Klaas F. Keessen.

Het eerder in het Aalsmeerse postzegelboekje (april 2003) opgenomen artikel;
“U.N.T.E.A. opdruk, wat ging er mis?“, waarin de verschillen tussen eerste en tweede druk staan uitgelegd met een opsomming van alle drukfouten, kunt u zeer binnenkort ook met afbeeldingen in kleuren op deze Site vinden.           

 

  
 
Voor meer informatie: