Koninklijk Goud op A.L.V. 2010

Maandagavond 4 oktober jl. werd in 't Parochiehuis de Algemene Leden Vergadering gehouden van Postzegelvereniging Aalsmeer. Een avond waar traditie getrouw wordt terug gezien op het voorliggende seizoen. Ook op deze maandag werd er terug gezien op een succesvol seizoen onder het genot van koffie met gebak.
De vergadering van maandag 4 oktober werd een wel hele bijzondere.
v.l.n.r. William Bosdam, Klaas F. Keessen en Jan A. Nieuwenhuijzen.

Tijdens de vergadering werden drie bestuursleden, penningmeester William Bosdam, veilingmeester Jan Nieuwenhuijzen en veilingkeurmeester Jan Bouwmeester, door de leden van harte herkozen voor een volgende periode.
Naast de herverkiezing had het bestuur ook twee leden gevonden die bereid waren de bestuursgelederen te komen versterken. Onder luid applaus stemde de aanwezige leden in met de toetreding van de heren Burgers en Hoving tot het betuur.

Na de herverkiezing en verkiezing van de bestuursleden vond een geheel andere wisseling plaats. Klaas F. Keessen had te kennen gegeven, na 21 jaar dagelijks bestuur, waarvan drie jaar als penningmeester en achttien jaar als voorzitter, te stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. Het bestuur van Postzegelvereniging Aalsmeer had in secretaris en vice-voorzitter Martin Mijwaart een hele goede opvolger gevonden die door de grote getale aanwezige leden van harte met een applaus werd gekozen. Het laatste officiële dat Klaas F. Keessen nog deed op die avond was het overdragen van de voorzittershamer aan Martin Mijwaart.

Martin dankte als nieuwe voorzitter zijn voorganger voor het vele dat hij voor de Aalsmeerse vereniging door de jaren heen gedaan had en overhandigde, oud-voorzitter Klaas F. Keessen, een werkelijk prachtig boeket bloemen en bonnen om met zijn vrouw heerlijk een avond naar theater te gaan.

Na zijn dankwoorden en de cadeaus te hebben overhandigd gaf de nieuwe voorzitter, tot grote verrassing van oud-voorzitter Klaas F. Keessen, het woord aan de heer Paul Walraven, bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen. De heer Walraven was speciaal voor deze gelegenheid vanuit Amersfoort naar Aalsmeer gekomen. De heer Walraven vertelde de aanwezigen in de zaal dat het hem een groot plezier deed dat hij die avond namens de "K.N.B.F." aanwezig mocht zijn om te komen vertellen dat "de Bond" de voordracht van het bestuur van Postzegelvereniging Aalsmeer gehonoreerd had. Uit de voordracht las hij een hele waslijst aan dingen voor die tijdens het voorzitterschap van Klaas F. Keessen voorbij waren gekomen en waarin hij op de een of andere manier de hand had gehad.
Zo kwamen o.a. langs de verzelfstandiging van de vereniging in 1994, de oprichting van "de Zegelkids", een hele rij tentoonstellingen, de éénkader jurering, het B.B.F. docentschap enz.

Het deed de heer Walraven een groot plezier om de aanwezigen te mogen vertellen dat het bestuur van de "Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen" had besloten scheidend voorzitter Klaas F. Keessen de Gouden Bondsspeld toe te kennen. Onder luid applaus kreeg de zichtbaar aangedane oud-voorzitter door de heer Walraven, bestuurslid van de K.N.B.F., de Gouden speld opgespeld.


 

  
  Voor meer informatie: