Jubilea en Koninklijk zilver op A.L.V.

Maandagavond 5 oktober werd in 't Parochiehuis de Algemene Leden Vergadering gehouden van Postzegelvereniging Aalsmeer. Een avond waar traditie getrouw wordt terug gezien op het voorliggende seizoen. De vergadering van maandag 5 oktober was een wel heel bijzondere. Tijdens de vergadering werden twee jubilarissen gehuldigd.
Als eerste werd secretaris Martin Mijwaart in het zonnetje gezet voor zijn 12 jarig jubileum in het bestuur. Martin verzorgd naast het secretariaat ook het rondzendverkeer van Postzegelvereniging Aalsmeer.

Als tweede was Jan Nieuwenhuijzen aan de beurt. Jan werd gefeliciteerd met het feit dat hij al 25 jaar de maandelijkse postzegelveiling van de vereniging leidt. Voor zijn veilingmeesterschap was Jan al
5 jaar commissaris binnen het bestuur. Beide heren ontvingen als dank voor hun grote inzet een schitterend boeket bloemen en een cadeau namens de leden en het bestuur van Postzegelvereniging Aalsmeer. Naast een hele rij herverkiezingen van bestuurders was er op 5 oktober ook een afscheid. Mevrouw Dory Bonnyai-Rikken had te kennen gegeven (tot spijt van leden en bestuur) niet meer herkiesbaar te zijn. Na 17 jaar bestuurslidmaatschap nam zij afscheid van haar functie als keurmeester van de veiling. In zijn dankwoord aan mevr. Bonnyai-Rikken somde voorzitter Klaas F. Keessen de vele activiteiten op waaraan zij had meegewerkt voor de vereniging. Vooral de inzet voor de veiling was indrukwekkend. Tijdens haar bestuurslidmaatschap keurde zij ruim 65.000 veilingkavels op kwaliteit, een waar monniken werk.
Uiterst nauwgezet, vol vuur en zeer punctueel ging zij die 17 jaar te werk. Haar inbreng in het verenigings-gebeuren en het bestuur van Postzegelvereniging Aalsmeer zal zeer gemist worden.
Voor haar waren er natuurlijk bloemen, theaterbonnen voor een avondje uit met haar echtgenoot en een vel met door T.N.T. Post aangemaakte postzegels met haar eigen beeltenis.
Op het moment dat mevrouw Dory Bonnyai-Rikken dacht de dank uitingen te hebben gehad nam voorzitter Klaas F. Keessen opnieuw het woord. Hij kon verheugd mededelen dat er een bericht uit Utrecht was binnen gekomen van het Bondsbestuur van de "Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen". Het Bondsbestuur van de "Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen" had besloten om "mevrouw Theodora Aleida Maria Bonnyai-Rikken" de zilveren Bondsspeld toe te kennen voor de 17 jaar waarin zij zich voor Postzegelvereniging Aalsmeer buitengewoon verdienstelijk maakte. Bijzonder vereert en onder luid applaus van de leden van Postzegelvereniging Aalsmeer nam mevr. Dory Bonnyai-Rikken de zilveren Bondsspeld in ontvangst.
v.l.n.r. Martin, Klaas, Jan en Dory.


 

  
  Voor meer informatie: