Daar kwam de trein !

Verhaal op verzoek geschreven over het postvervoer per spoor van en naar Aalsmeer n.a.v. de gehouden lezing op maandag 3 januari 2005.

Het postgebeuren en in het bijzonder de afstempelingen met de naam Aalsmeer zijn al jaren een verzamelgebied waar ik op zoek naar ben.
Met wisselend succes kom je dingen tegen. Zo'n vijf jaar geleden vond ik in een dubbeltjesboek op de ruilbeurs een zegel met een, voor mij, vreemde Aalsmeer afstempeling.
Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat het om een trein of blokstempel ging dat op het zegeltje zat. Een hele wereld ging er voor me open. Zoals zoveel Aalsmeerders wist ik wel dat de trein ooit ons dorp aandeed maar dat er ook post mee ging wist ik niet. Het bewuste zegeltje ziet u hierbij afgebeeld. Op het zegel is slechts een fragment van het stempel te zien. Het stempel zelf meet 3 cm bij 2,5 cm en is dus zelden volledig op een postzegel te vinden. Mijn zoektocht naar poststukken en postwaardestukken was dus begonnen. Op deze post zou ik immers het hele stempel kunnen aantreffen.

Na ongeveer een jaar vond ik het eerste poststuk met daarop een volledig treinstempel. In het stempel stond de tekst; "AMSTERDAM ~ HAARLEM via AALSMEER". Vrijwel gelijktijdig vond ik een ander poststuk met een geheel ander stempel erop namelijk met de tekst; "HAARLEM ~ AMSTERDAM via AALSMEER".

Een trajectstempel in tegenovergestelde richting van het eerste stempel. Voor mij was de verrassing zeer groot, twee verschillende stempels met Aalsmeer erin. Na dit gevonden te hebben ben ik op zoek gegaan in de bibliotheek van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen. In deze bibliotheek vond ik het boekje "Spoor en Post" met daarin alle in Nederland gebruikte trein-stempels. Daarin vond ik de stempelserie waartoe mijn Aalsmeerse afbeeldingen behoren. De serie blokstempels is gebruikt van 1910 t / m 1977 en op vrijwel alle trajecten in Nederland in gebruik geweest. In dit boekwerkje bevond zich zelfs een lijst van alle plaatsen die ooit in dit soort stempel zijn gebruikt en dus ook van Aalsmeer. Uit deze lijst bleek dat er zelfs meer soorten stempels met Aalsmeer erin hadden bestaan. Naast de stempels AMSTERDAM ~ HAARLEM via AALSMEER hebben er ook enkel trajectstempels bestaan zoals AALSMEER ~ HAARLEM en AALSMEER ~ AMSTERDAM en in tegenovergestelde richting.


Afbeeldingen stempels.
Blokstempels of treinstempels gebruikt op trajecten van via of naar Aalsmeer van 1912 tot ca. 1950. Stempels zijn nagetekend en verkleind weergegeven.


2 augustus 1912
Die tweede augustus van 1912 was voor Aalsmeer een feestdag, op die dag reed de eerste trein van Aalsmeer naar Haarlem. Na vele jaren van voorbereiding was het eindelijk zover, Aalsmeer was via Haarlem verbonden met het landelijke spoorwegnet. Ruim veertig jaar hadden de voorbereidingen en het uitwerken van de plannen geduurd.

Het station Aalsmeer met emplacement was een onderdeel van de Haarlemmermeerspoorlijnen. Deze spoorlijnen werden geopend tussen de jaren 1912 en 1918. Aalsmeer nam een zeer centrale plaats in. Vanuit de richtingen; Amsterdam ~ Amstelveen, Haarlem ~ Hoofddorp en Nieuwersluis ~ Vinkeveen ~ Mijdrecht ~ Uithoorn kwamen de sporen in Aalsmeer bij elkaar.

Via Uithoorn was ook Alphen bereikbaar, via Hoofddorp kon men naar Leiden en via Haarlem reed de trein regelmatig door naar Zandvoort. Als een spin in zijn web lag Aalsmeer in het midden van de Haarlemmermeer-spoorwegen. Via het spoor werden natuurlijk personen vervoerd. Zo kwamen dagjesmensen (boeierlui) vanuit Amsterdam naar de Westeinderplassen. Vanuit Aalsmeer ging men met de trein naar het strand in Zandvoort. Naast personenvervoer werden natuurlijk ook goederen vervoerd zoals kolen en turf naar de kwekerijen in Aalsmeer.


Vanuit Aalsmeer werden planten en bloemen per spoor vervoerd. Vanaf Station Aalsmeer de bloemen van de Centrale Aalsmeerse Veiling en vanaf Station Aalsmeer-Oost de bloemen van Veiling Bloemenlust.

Een onderdeel van de passagierstrein was meestal een post- of bagagerijtuig. Naast het in ontvangst nemen van goederen werd door de conducteur ook de post meegenomen op de trein. Post die was aangeboden op het station of bij de trein werd afgestempeld in de trein met een trein - of blok - stempel. Welk stempel werd gebruikt hing af van het traject dat werd gereden. De conducteur moest zelf de namen in de stempels wisselen. Het stempel bestond uit drie stroken. De bovenste strook voor de plaats van vertrek. De middelste strook voor de datum en de onderste strook voor de plaats van aankomst. Of werkelijk altijd het stempel door de conducteur goed werd gewisseld is bijna niet na te gaan. Het hierbij getoonde stempel zou ook in een verkeerde richting (Amsterdam naar Haarlem) gebruikt kunnen zijn. Het stempel rechts is een duidelijk geval van fout wisselen. Het stempel draagt het traject AMSTERDAM ~ AMSTERDAM via AALSMEER. Of de onderste of de bovenste strook is de conducteur vergeten te wisselen.

Als expresse gefrankeerde brieven en briefkaarten kunnen aan het bagage - bureau van de stations worden afgegeven. Na voorzien te zijn van een door de N.S. uitgegeven zegel van 10 cent volgt verzending met de eerstvolgende trein. Op het station van bestemming overdracht aan de post voor de bestelling. Aantekenen is niet mogelijk. Zo luidt dienstorder 164 d.d. 01-04-1924. Een mooi voorbeeld hiervan ziet u op dit blad. Het 10 cent zegel werd op de achterzijde van het poststuk geplakt en net als de frankeer- zegels aan de voorzijde van het stempel "AALSMEER - 24.SEP.1940 - N.S." in paars. Een leuk detail van deze brief is dat de zegels uit de Konijnburgserie van 1940 nog gebruikt zijn terwijl Nederland op dat moment al bezet was.

Station Aalsmeer was het grootste lokaalspoorstation dat Nederland ooit rijk is geweest. Het moet een geweldig gezicht geweest zijn in de jaren 1912 tot ongeveer 1940. Vooral na 1918, toen alle spoorlijnen in de regio gereed waren, was het de gehele dag een af- en aanrijden van de stoomtreinen vanuit alle richtingen.
De plannen waren groots geweest, de uitvoering van de plannen in onze regio was nog grootser geworden en nog duurder. Het aanleggen van de spoorlijnen in de ons omringende polders met hun slappe grond had een vermogen gekost. De opbrengsten uit de spoorlijnen vielen helaas tegen. De voortgaande vernieuwingen, zoals de opkomst van de auto, de vrachtwagen en vooral de autobusdiensten maakte dat spoorlijnen moeilijk rendabel waren te exploiteren. Een grote opleving kende het personenvervoer nog begin jaren '40 toen alle andere vormen van vervoer wegvielen. In 1950 was het personenvervoer zodanig verminderd dat besloten werd dit vervoer te staken. Met het wegvallen van het personenvervoer stopte ook het postvervoer omdat het post- en bagagerijtuig deel uitmaakte van de passagierstrein.

Het vervoeren van goederen werd nog voortgezet tot circa 1975. Slechts door het vinden van een eenvoudige zegel met een stempeltje is een verzameling ontstaan rond een zeer interessante (en door velen vergeten) episode van onze Aalsmeerse geschiedenis. Veel gevonden poststukken en treinstempels dragen aan de beeldzijde oude en leuke afbeeldingen van ons dorp. Samen met de stempels geven ze ons een prachtig tijdsbeeld. Beelden uit de tijd dat treinen vol bloemen vanuit Aalsmeer opstoomden in alle richtingen.

Klaas F. Keessen

Zie ook op deze Site over de Haarlemmermeerspoorlijnen;

Van Streek Post (I) 100jaar trein Aalsmeer ~ Haarlem
Van Streek Post (4) Treinzegels - spoorwegzegels


  
  Voor meer informatie: